Veselības diena. Diena bez viedtālruņa.

Ceturtdien, 29.februārī skolā tiek organizēta Veselības diena. Diena, kad netiks lietoti viedtālruņi.

Tādēļ , starpbrīžos skolēniem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes.

Aicinām skolēnus līdzi ņemt savas veselīgo “našķu” kastītes un dienu uzsākt sporta tērpā.

Pielikumā dienas plānojums  un ieteikumi ģimenei kopīgai, interesantai laika pavadīšanai.

Veselības diena

Laiks kopā