Uzņemšana 2021./2022.m.g. 1.klasē

1. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Iesnieguma iesniegšana uzņemšanai norisināsies elektroniski vai iepriekš sazinoties ar skolu un saskaņojot klātienes laiku.
2. Aizpildītu iesniegumu nosūta uz signeta.sveiduka@talsi.lv vai laucienespamatskola@talsi.lv
3. Iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
4. Ja elektroniskā paraksta nav, var izmantot portālu www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas starpniecību), pievienojiet savu iesniegumu (šeit: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts )vai parakstīt un ieskenētu nosūtīt adresātam.
5. Klātienē iesniegumu varēs iesniegt iepriekš sazinoties ar skolu

• jāuzrāda aizgādību apliecinošs dokuments, ja likumiskais pārstāvis nav bērna vecāks.
• jāuzrāda vecāka(aizbildņa) pase vai ID,
• jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.

Iesniegums e-parakstīšanai šeit: IESNIEGUMS_e-parakstīšanai

Iesniegums ar roku parakstāms: IESNIEGUMS

Tālrunis saziņai 63291080, 22026016

Sīkākai informācijai apskatīt sadaļu: https://www.laucienespamatskola.lv/vecakiem/skolenu-uznemsana/