Rūpes par bērniem , par kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu.

Sācies jaunais 2021./22.māc.gads. Jau vasaras mēnešos pirmsskolas skolotājas un skolotāju palīgi

sagatavoja jaunus metodiskos materiālus mācību un audzināšanas nodarbībām, iekārtoja grupu telpas un rotaļnodarbību centrus. Nu viss ir skaisti, estētiski sakārtots un ik rītu bērnus grupās sagaidīs skolotājas ,kuras ar lielu atbildību veicinās katra bērna izaugsmi  viņa attīstības ceļā.
Lai visiem starojošs mācīšanās un mācīšanas prieks !