Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām”.

2023.gada 17.novembrī Valsts svētku priekšvakarā Laucienes pamatskolas 1.-9.klases skolēni piedalījās patriotiskā koncertlekcijā. Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros notika vīru kopas “Vilki” koncertlekcija “Karavīru dziesmas no senajiem laikiem līdz mūsdienām”. Tika izpildītas dažādu gadsimtu latviešu karavīru dziesmas ar attiecīgā laika mūzikas instrumentiem (piem., kokle, ģīga, dūdas, bungas, stabules, harmonikas), kas mijās ar vēsturisku stāstījumu par karavīra apģērbu, ieročiem, mūzikas instrumentiem, kaujas taktiku, kultūras un atpūtas dzīvi. Vīri bija tērpušies apģērbā, kas izgatavots, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10.-13.gs.tērpu fragmentus un etnogrāfiskos materiālus, demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura asmenī kādreiz tika iekalta katra karavīra devīze.