Klašu telpas

                                                                                                          

Laucienes pamatskolas telpu sadalījums

2020./2021. mācību gadā

 

                                                               1.stāvs
Telpas nr. Telpas nosaukums Atbildīgais pedagogs
17 Latviešu valodas un literatūras kabinets.  6.klase I.Zeļģe
21 Krievu valodas kabinets.  8.klase I.Heinrihsone
29 Ķīmijas un bioloģijas kabinets.   9.klase A.Rūtiņa
26 3.klase, 4. klase E.Blūma-Šķiliņa
22 Direktores vietniece  izglītības jomā I.Zemīte

 

                                                              2.stāvs
Telpas nr. Telpas nosaukums Atbildīgais pedagogs
38 Matemātikas un fizikas kabinets.  7.klase D.Raģe
40 Vēstures un ģeogrāfijas kabinets. S.Feldmane
42 Angļu valodas kabinets.  5.klase B.Bērziņa, A.Teibe
45 2. klase D.Rēdere
54 Informātikas kabinets N.Varņeckis
51 Skolēnu pašpārvalde A.Teibe
52 1.klase S.Ķivule

 

                                                             3.stāvs
Telpas nr. Telpas nosaukums Atbildīgais pedagogs
23 Sociālais pedagogs L.Šnikvalde
23 Izglītības psihologs J.Plaude

 

                                                        BLPC

Telpas nr. Telpas nosaukums Atbildīgais pedagogs
7 Mūzikas, mājturības un tehnoloģiju kabinets . L.Lagzdiņa, I.Sakniņa
11 Mājturības un tehnoloģiju  kabinets . K.Ziediņš