Izglītības programmas

Laucienes pamatskola izglītojamiem piedāvā iegūt pamatizglītību
kādā no izglītības programmām

Nr.

p.k.

Izglītības programmas kods

Izglītības programmas nosaukums
1. 21011111 Pamatizglītības programma
2. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
3. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
4. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma