Miķeļdienas tirdziņš

Aicinām visus – gan lielus,

gan mazus uz tirgošanos

Miķeļdienas

tirdziņā 29. septembrī plkst. 14.00

Laucienes

pamatskolas pagalmā.

(Sliktā laikā Laucienes KN.)