Laucienes pamatskolas 8. un 9.kl.skolēniem bija iespēja iepazīt pilnu mežizstrādes ciklu.

Pateicoties mežistrādes SIA ” Niedrāji MR” atsaucībai, Laucienes pamatskolas 8. un 9.kl.skolēniem bija iespēja iepazīt pilnu mežizstrādes ciklu. Karjeras izglītības ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar meža nozares profesijām, augstajiem standartiem mežistrādē. Īpašs paldies #Mareks Jansons par pārdomāto un informācijas bagāto ekskursiju!