Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs jau 23.reizi bija izsludinājis lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jauno grāmatu kolekciju.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs jau 23.reizi bija izsludinājis lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jauno grāmatu kolekciju. Lieli un mazi lasītāji jaunās bērnu grāmatas varēja lasīt un vērtēt visu 2023.gadu. Šī gada sākumā Laucienes pamatskolas čaklākie lasītāji aizpildīja anketu, lai paustu savu attieksmi par viņuprāt labāko, interesantāko grāmatu. 21.02.2024. skolas bibliotekāre un latviešu valodas skolotāja Iveta Balode aicināja pašus čaklākos grāmatu lasītājus uz kopēju pasākumu, lai pārrunātu ieguvumus, lasot grāmatas. Skolēni atklāja, ka grāmatu saturs ļauj ielūkoties pagātnē, aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu, ieinteresē ar komiksu tēliem un ļauj priecāties par lielisko ilustratoru devumu. Pasākuma gaitā skolēni saņēma balvas, kopā priecājās un novērtēja savu ieguvumu , lasot Bērnu žūrijas un citas grāmatas. Paldies skolotājai Ivetai Balodei par literārā gaisotnē organizēto un aizvadīto pasākumu ! Lai Laucienes pamatskolas čaklo lasītāju pulks kļūst ar katru gadu arvien kuplāks ! 🔰