Kontakti – Pirmsskola

Laucienes pamatskola

Signeta Šveiduka
Iestādes vadītāja:
Tālr. 22026016,
e-pasts : signeta.sveiduka@talsi.lv

Adrese: “Dursupes skola”, Dursupe, Balgales pag.,
Talsu nov., LV- 3287

Tālrunis: 632 91459
E-pasts: laucienespamatskola@talsi.lv