Kārtība, kādā Laucienes pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana

Skatīt dokumentu