6.-9.klases skolēni tiešsaistes lekcijā iepazinās ar atkarību veicinošo vielu kaitīgo ietekmi uz bērna/jaunieša veselību

28.01.2022. 6.-9.klases skolēni tiešsaistes lekcijā iepazinās ar atkarību veicinošo vielu kaitīgo ietekmi uz bērna/jaunieša veselību, smadzeņu darbību, atmiņu, darba un koncentrēšanās spējām. Paldies atkarību speciālistei Dacei Maķevicai par vērtīgo informāciju, ko saņēma mūsu skolēni ! Mācām skolēniem dzīvot veselīgi un rast piepildījumu regulārās sportiskās aktivitātēs.

15.jpg
14.jpg
13-1.jpg
12.jpg
11.jpg