22.februārī pirmsskolas grupu bērni ar dziesmām, rotaļām un dejām iepriecināja Balgales pagasta seniorus.